Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΜΑΝΝΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ, ΜΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ!

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστή σαν μέθοδος, ίσως κι όχι ακόμη εύκολη στην εφαρμογή της, η πρωτεϊνική και τρυγική σταθεροποίηση των οίνων μπορεί να επιτευχθεί και με την χρήση μαννοπρωτεινών αποφεύγοντας στην πρώτη περίπτωση την χρήση του μπετονίτη. Τι είναι όμως οι μαννοπρωτείνες; Οι μαννοπρωτεϊνες, συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος των σακχαρομυκήτων, απελευθερώνονται στον οίνο είτε κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης (από τους ζωντανούς σακχαρομύκητες) είτε κατά την παλαίωση των οίνων σε επαφή με τις οινολάσπες (από τους νεκρούς, αυτολυόμενους σακχαρομύκητες).Αυτή η εφαρμογή αποτελεί και τον βιολογικό τρόπο σταθεροποίησης των οίνων. Εναλλακτικά υπάρχουν κι έτοιμα σκευάσματα μαννοπρωτεινών του εμπορίου τα οποία όμως ενδέχεται να περιέχουν θειώδη ανυδρίτη. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2165/2005, τροποποιώντας το παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
(σημείο 3, στοιχείο κστ-δ), επιτρέπει την «προσθήκη μαννοπρωτεϊνών των σακχαρομυκήτων για διασφάλιση της τρυγικής και πρωτεϊνικής σταθεροποίησης των οίνων».
Ο Διεθνής Οινολογικός Κώδικας (oeno 26/2004) καθορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα εμπορικά σκευάσματα και συστήνει όπως στη σήμανση τους αναφέρεται, πέρα από το πεδίο
χρησιμοποίησης, οι συνθήκες ασφάλειας και συντήρησης καθώς και ημερομηνία λήξης. Για τα σκευάσματα που βρίσκονται σε μορφή διαλύματος απαιτείται η αναφορά στην περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη.
Παράλληλα με την σταθεροποίηση των κρασιών, οι μαννοπρωτείνες ενδέχεται να επηρεάσουν ποιοτικά τα κρασιά και στους εξής τομείς :
- βελτίωση της σταθεροποίησης του χρώματος των ερυθρών οίνων
- «μαλάκωμα», «εξευγενισμός», «στρογγύλεμα» και μείωση της στυπτικότητας των ταννίνων (αύξηση της «απαλότητας», της «λιπαρότητας» και του «όγκου» των οίνων)
- αύξηση της αρωματικής ανθεκτικότητας και μείωση της αρωματικής έντασης
(μέσω μείωσης της πτητικότητας)
- ενεργοποίηση της μηλογαλακτικής ζύμωσης
- ενδυνάμωση / παράταση αφρίσματος στους αφρώδεις οίνους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου