Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κι επειδή πολύς ντόρος γίνεται για τις τιμές των αλκοολούχων ποτών σε τέτοιους καιρούς, παρακάτω θα δείτε μία σημαντική παράμετρος που "κρατάει" ψηλά τις τιμές. Ποια είναι αυτή; Η φορολογία της αλκοόλης φυσικά! Δείτε λοιπόν έναν ενδιαφέροντα πίνακα :


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  
Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά θεωρούνται:
Α) η αιθυλική αλκοόλη (στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα εξ΄ αυτής παραγόμενα αλκοολούχα ποτά, π.χ. ουίσκι, βότκα, λικέρ, τεκίλα, ρούμι, ούζο, κ.λ.π.)
Β) η μπύρα
Γ) τα ενδιάμεσα προϊόντα (π.χ. βερμούτ, κρασιά-λικέρ, κ.λ.π.)
Δ) το κρασί /αφρώδες κρασί
Ε) τα παρασκευαζόμενα ποτά με ζύμωση, εκτός από το κρασί και τη μπύρα.


Συντελεστές Ε.Φ.Κ.

(Άρθρα 79 έως 93 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001),
άρθρο 27 του ν. 3156/03 (Φ.Ε.Κ. 157/Α΄/25.06.03)
άρθρο 10 παρ. 1 έως 5 του ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/04.03.2009)

- Αιθυλική Αλκοόλη: 1884 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20ο C. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συντελεστής (942 ευρώ) για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο ή την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής εφαρμόζεται επίσης και στην περιοχή της Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται και στα λοιπά αλκοολούχα ποτά ή αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος, εισάγονται στην περιοχή αυτή από Τρίτες Χώρες ή παράγονται εκεί έτσι ώστε να καταναλωθούν στη συγκεκριμένη περιοχή.
- Μπύρα: 1,96 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μπύρας (0,98 ευρώ), έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την μπύρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
- Ενδιάμεσα προϊόντα: 78 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 5,6, και 7 του μέρους ΙΒ του Παραρτήματος VI του Κανονισμού ΕΚ του Συμβουλίου αριθμ. 1493/1999 (EEL 179/14.7.1999), για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 39 ευρώ (Οίνος Γλυκύς Φυσικός).
- Κρασί (Απλό Κρασί, Αφρώδες Κρασί): 0 ευρώ
- Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα: 0 ευρώ 


Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΟΙΝΩΝ No2


pictogrammes wine
Τα σχετικά εικονογράμματα
Η πληροφορία που ήθελε να αναγράφονται όλα τα αλλεργιογόνα στην ετικέτα των κρασιών έρχεται να επαληθεύσει ένα παλαιότερο post ( βλέπε : "ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΙΝΩΝ - 19/12/2012 ). Στο εξής λοιπόν και σύμφωνα με το νέο κανονισμό Κανονισμού 579/2012 της 29ης Ιουνίου 2012 οι οίνοι οι οποίοι έχουν παραχθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από σταφύλια εσοδείας των ετών 2012 και επόμενων και έχουν επισημανθεί μετά την 30ή Ιουνίου 2012, οφείλουν να αναγράφουν στην ετικέτα τους ( αν κι εφόσον περιέχονται σε ποσοστό άνω των 0,25mg/l ) :
  • Ενδείξεις σχετικές με τις ενώσεις του θειώδους οξέος («θειώδη», «διοξείδιο του θείου» ή «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»)
  • Ενδείξεις σχετικές με το αυγό και τα προϊόντα με βάση το αυγό («αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» ή «αλβουμίνη αυγού»)
  • Ενδείξεις σχετικές με το γάλα και τα προϊόντα γάλακτος («γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» ή «πρωτεΐνη γάλακτος»)

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

WINE & SPIRITS :TOP 100 ΟΙΝΟΠΟΕΙΑ

Το έγκυρο και παγκόσμιας εμβέλειας αμερικανικό περιοδικό στο χώρο των κρασιών και ποτών WINE & SPIRITS ανακοίνωσε τη λίστα με τα 100 κορυφαία οινοποιεία ανά τον κόσμο για το 2011. Με μεγάλη μας χαρά, στη λίστα περιλαμβάνονται και τρεις Έλληνες παραγωγοί : το Κτήμα Μπουτάρη (για 16η συνεχή χρονιά), το Κτήμα Γεροβασιλείου και το Κτήμα Τσέλεπου.
Συγχαρητήρια και συνεχίστε το ίδιο δυνατά!

International

ΣΔΟΕ ΚΑΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

Μπλεξίματα με το ΣΔΟΕ για ορισμένους!
Στις μέρες μας η φοροδιαφυγή αποτελεί μείζον ζήτημα κι η πολιτεία..."ψάχνεται" παντού! Έτσι στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν και άνθρωποι του χώρου μας.
Συνολικά 1.804 παραβάσεις διαπιστώθηκαν από το ΣΔΟΕ από ελέγχους που πραγματοποίησε από 24/09/2012 έως 28/09/2012 σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία, με σκοπό τη διαπίστωση, μεταξύ άλλων, της νόμιμης ή μη διακίνησης του μούστου.Ελέγχθηκαν συνολικά έξι επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία και σε όλες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, δηλαδή μέσο ποσοστό παραβατικότητας εκατό τοις εκατό (100%).
Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις:
• Για μη έκδοση ή μη λήψη από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων ή τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής αντιστοίχως) για την αγορά από μέρους τους αγροτικών προϊόντων (συνολικά δέκα επτά -17- παραβάσεις).
• Για απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω της μη έκδοσης από μέρους τους των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων, δηλαδή αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής (συνολικά ογδόντα μία -81- παραβάσεις).
• Για έκδοση από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αθεώρητων στοιχείων (συνολικά χίλιες τετρακόσιες πενήντα επτά -1457- παραβάσεις) κ.λπ.

Επίσης, διαπιστώθηκε η μη υποβολή από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και η μη απόδοση από αυτές ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Θα δοθούν άραγε στη δημοσιότητα τα ονόματα των επιχειρήσεων αυτών ;


Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

ΚΡΑΣΙ - ΔΝΤ : 1

ΟΧΙ στον ΕΦΚ του κρασιού
Παρά τις πολλές (είναι η αλήθεια) φήμες που κυκλοφόρησαν ότι στο ελληνικό κρασί η τρόικα προτίθεται να επιβάλλει ΕΦΚ (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης), αυτό φαίνεται να το γλιτώσαμε...προς το παρόν τουλάχιστον. Ο κλάδος φυσικά και δεν αντέχει μια τέτοιου είδους επιβάρυνση και όπως πιστεύεται από πολλούς τους χώρου αυτό θα ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Οι διαμαρτυρίες των παραγωγών, συνεταιρισμών αλλά και απλών οινόφιλων ήταν ουκ ολίγες. Τελικά, μετά από διαβεβαιώσεις των κυρίων Ε. Βενιζέλου, Κ. Σκανδαλίδη και Φ. Σαχινίδη φόρος δεν πρόκειται να επιβληθεί στο κρασί μιας και οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ίδωμεν...

ΜΑΝΝΟΠΡΩΤΕΙΝΕΣ, ΜΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ!

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστή σαν μέθοδος, ίσως κι όχι ακόμη εύκολη στην εφαρμογή της, η πρωτεϊνική και τρυγική σταθεροποίηση των οίνων μπορεί να επιτευχθεί και με την χρήση μαννοπρωτεινών αποφεύγοντας στην πρώτη περίπτωση την χρήση του μπετονίτη. Τι είναι όμως οι μαννοπρωτείνες; Οι μαννοπρωτεϊνες, συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος των σακχαρομυκήτων, απελευθερώνονται στον οίνο είτε κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης (από τους ζωντανούς σακχαρομύκητες) είτε κατά την παλαίωση των οίνων σε επαφή με τις οινολάσπες (από τους νεκρούς, αυτολυόμενους σακχαρομύκητες).Αυτή η εφαρμογή αποτελεί και τον βιολογικό τρόπο σταθεροποίησης των οίνων. Εναλλακτικά υπάρχουν κι έτοιμα σκευάσματα μαννοπρωτεινών του εμπορίου τα οποία όμως ενδέχεται να περιέχουν θειώδη ανυδρίτη. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2165/2005, τροποποιώντας το παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
(σημείο 3, στοιχείο κστ-δ), επιτρέπει την «προσθήκη μαννοπρωτεϊνών των σακχαρομυκήτων για διασφάλιση της τρυγικής και πρωτεϊνικής σταθεροποίησης των οίνων».
Ο Διεθνής Οινολογικός Κώδικας (oeno 26/2004) καθορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα εμπορικά σκευάσματα και συστήνει όπως στη σήμανση τους αναφέρεται, πέρα από το πεδίο
χρησιμοποίησης, οι συνθήκες ασφάλειας και συντήρησης καθώς και ημερομηνία λήξης. Για τα σκευάσματα που βρίσκονται σε μορφή διαλύματος απαιτείται η αναφορά στην περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη.
Παράλληλα με την σταθεροποίηση των κρασιών, οι μαννοπρωτείνες ενδέχεται να επηρεάσουν ποιοτικά τα κρασιά και στους εξής τομείς :
- βελτίωση της σταθεροποίησης του χρώματος των ερυθρών οίνων
- «μαλάκωμα», «εξευγενισμός», «στρογγύλεμα» και μείωση της στυπτικότητας των ταννίνων (αύξηση της «απαλότητας», της «λιπαρότητας» και του «όγκου» των οίνων)
- αύξηση της αρωματικής ανθεκτικότητας και μείωση της αρωματικής έντασης
(μέσω μείωσης της πτητικότητας)
- ενεργοποίηση της μηλογαλακτικής ζύμωσης
- ενδυνάμωση / παράταση αφρίσματος στους αφρώδεις οίνους

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Η ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ

Pinete afova!!!
Παλαιωμένες μπύρες υπάρχουν αλλά λίγες είναι η αλήθεια! Ως διαδικασία στην παραγωγή μπύρας υφίσταται, ωστόσο δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο η αντίστοιχη της οινοποιίας. Βλέπεται, ο οργανοληπτικός χαρακτήρας του προϊόντος δεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Η μπύρα παράγεται και καταναλώνεται για να προσφέρει στον καταναλωτή κυρίως την φρεσκάδα της γεύσης της. Συνεπώς φρεσκάδα και παλαίωση είναι δύο όροι ασύμβατοι. Επίσης, η τεχνολογία παραγωγής μπύρας δεν επιτρέπει και πολλούς πειραματισμούς. Ο λυκίσκος (εκ των βασικών συστατικών) κατά την παλαίωση θα προσδώσει σε πολλές περιπτώσεις ανεπιθύμητη γεύση. Παράλληλα η πλειοψηφία των μπυρών έχουν χαμηλό αλκοολικό βαθμό κι αυτό από μόνο του καθιστά ευάλωτο το προϊόν σε μικροβιολογικές προσβολές, ιδιαίτερα τις απαστεριώτες μπύρες. Εννοείται ότι μπορούμε να κρατήσουμε ορισμένες μπύρες "κάβα" και να τις απολαύσουμε μετά από λίγα χρόνια. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι παλαίωση επιδέχονται συνήθως οι υψηλόβαθμες μπύρες (πάνω από 8%vol), οι σκουρόχρωμες (κι εδώ όχι όλες) και αυτές που λόγω της ύπαρξης υπολειμματικών αζύμωτων σακχάρων, παρουσιάζουν δεύτερη ζύμωση εντός της φιάλης. Η παλαίωση της μπύρας δεν περιλαμβάνει δρύινα βαρέλια που ενδεχομένως να έχετε στο μυαλό σας όπως συμβαίνει με την παλαίωση των οίνων. Στην μπύρα η παλαίωση λαμβάνει χώρα μόνο εντός της φιάλης (ιδανικά σε μεγάλες, άνω του ενός λίτρου). Συνεπώς η παλαίωση στη φιάλη δεν βελτιώνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (όπως στο κρασί, μαλάκωμα τανινών κ.ο.κ) απλώς προσδίδει κάποια νέα!

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

ΑΡΩΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Τα αρώματα των οίνων
Δεν είναι τυχαίο που σε κάθε γευσιγνωσία οίνων περιγράφουμε τον αρωματικό πλούτο του κρασιού χρησιμοποιώντας πλήθος λέξεων. Έτσι μπορούμε να αντιστοιχήσουμε τα αρώματα με βάση τις χημικές ενώσεις οι οποίες συναντώνται στα κρασιά :
-) Αιθανόλη = έχει το γνωστό άρωμα της αλκοόλης.
-) Μεθανόλη = έχει το άρωμα ορισμένων μήλων.
-) Εξανόλη = έχει το άρωμα φρεσκοκομμένης χλόης.
-) Αμυλική και ισοαμυλική αλκοόλη = δυσάρεστη οσμή που παραπέμπει σε διαλυτικό.
-) Φαινυλο-2-αιθανόλη = άρωμα τριαντάφυλλου και γιασεμιού.
-) Τυροσόλη = έχει το άρωμα του μελιού.
-) Λιναλοόλη = έχει το άρωμα του λεμονιού.
-) α-ιονόλη = έχει το άρωμα βιολέτας.
-) Γερανιόλη = βαρύ άρωμα λουλουδιών.
-) α-τερπενιόλη = έχει το άρωμα της καμφοράς.
-) Οκτενόλη = μυρίζει όπως η μούχλα.
-) Ισοαμυλικός αιθυλεστέρας = έχει το άρωμα της μπανάνας.
-) Καπρυλικός αιθυλεστέρας = έχει το άρωμα της βιολέτας και ώριμων μήλων.
-) Καπρινικός αιθυλεστέρας = πανομοιότυπο άρωμα αλλά κάπως πιο διακριτικό.
-) Ισοβουτιρικό οξύ = έχει την οσμή του τυριού.
-) Βουτυρικός αιθέρας = έχει την οσμή του βουτύρου.
-) Διακετύλιο = έχει την δυσάρεστη οσμή του ταγγισμένου βουτύρου.

SUR LIE

Batonnage
Ετυμολογικά ο γαλλικός όρος sur lie σημαίνει "πάνω στο ίζημα". Πρόκειται για μία μέθοδο οινοποίησης, που χρησιμοποιείται κυρίως στα λευκά κρασιά, και απαιτεί την παραμονή του ζυμωμένου πλέον γλεύκους με τις οινολάσπες του για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ως οινολάσπη ορίζουμε το ίζημα που συγκεντρώνεται στον πάτο της δεξαμενής / βαρελιού ζύμωσης και αποτελείται από νεκρούς ζυμομύκητες, στερεά σωματίδια, στερεά μέρη του σταφυλιού, χώματα, πηκτινικές ουσίες, πρωτεϊνικές ενώσεις κ.α. Η παρατεταμένη επαφή του κρασιού με τις οινολάσπες προσδίδει στο κρασί πολυπλοκότερα δευτερογενή αρώματα (αποτέλεσμα της αυτόλυσης των σακχαρομυκήτων) αλλά και ενίσχυση του σώματος λόγω παραλαβής πολυσακχαριτών και μανοπρωτεινών από τα καρποκύτταρα του σταφυλιού. Παραλλαγή αυτής της μεθόδου είναι η μέθοδος batonnage. Εδώ καθώς το κρασί παραμένει με τις οινολάσπες δημιουργούμε περιοδικές αναδεύσεις των οινολασπών με την βοήθεια ενός ξύλου. Το ξύλο αυτό έχει το σχήμα ενός μπαστουνιού εξού και η ονομασία της μεθόδου (μπαστούνι = baton στα γαλλικά). Η μέθοδος αυτή είναι πολυπλοκότερη της προηγούμενης , απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή με ακριβείς χειρισμούς. Διαρκεί λίγους μήνες ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανεπιθύμητων οσμών και για να μην αυξηθεί η πτητική οξύτητα του κρασιού λόγω οξείδωσης ή μικροβιολογικής προσβολής.