Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΟΙΝΟΙ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΝΟ

Π.Γ.Ε.
Π.Ο.Π.
Πολλές φορές διαβάζοντας την ετικέτα ενός κρασιού χανόμαστε στην...μετάφραση! Θα έχετε παρατηρήσει ενδείξεις ΟΠΑΠ, ΟΠΕ, ΠΓΕ, ΠΟΠ, ΤΟ κ.α,  που αφορούν την γεωγραφική τους προέλευση κι ότι άλλο αυτό συνεπάγεται (ποικιλιακή σύνθεση, καλλιεργητικές φροντίδες κ.α.). Τι έχει συμβεί λοιπόν; Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου οι οίνοι Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) κι οι Τοπικοί Οίνοι (Τ.Ο.) μετονομάζονται σε οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) αντίστοιχα.Δε θα πρέπει να παραλήψουμε ότι στους οίνους ΠΟΠ θα περιλαμβάνονται στο εξής κι οι οίνοι Ονομασίας Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ), ονομασία που πλέον καταργείται Τέλος στην κατηγορία των επιτραπέζιων οίνων προστίθεται η κατηγορία των ποικιλιακών οίνων στην οποία επιτρέπεται η αναγραφή της χρονιάς εσοδείας και της ποικιλιακής σύνθεσης όταν τηρούνται κάποιες προυποθέσεις. Η ευρωπαική Ένωση μας έχει παραχωρήσει το δικαίωμα της επιλογής για την αναγραφή της ένδειξης που προτιμά ο κάθε οινοπαραγωγός μέχρι το 2012 για να έχουν το χρόνο οι καταναλωτές να εξοικιωθούν με τους νέους κανόνες. Δείτε τώρα τους ορισμούς για τις ενδείξεις ΠΟΠ και ΠΓΕ :
Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου μία συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου