Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κι επειδή πολύς ντόρος γίνεται για τις τιμές των αλκοολούχων ποτών σε τέτοιους καιρούς, παρακάτω θα δείτε μία σημαντική παράμετρος που "κρατάει" ψηλά τις τιμές. Ποια είναι αυτή; Η φορολογία της αλκοόλης φυσικά! Δείτε λοιπόν έναν ενδιαφέροντα πίνακα :


ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  
Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά θεωρούνται:
Α) η αιθυλική αλκοόλη (στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα εξ΄ αυτής παραγόμενα αλκοολούχα ποτά, π.χ. ουίσκι, βότκα, λικέρ, τεκίλα, ρούμι, ούζο, κ.λ.π.)
Β) η μπύρα
Γ) τα ενδιάμεσα προϊόντα (π.χ. βερμούτ, κρασιά-λικέρ, κ.λ.π.)
Δ) το κρασί /αφρώδες κρασί
Ε) τα παρασκευαζόμενα ποτά με ζύμωση, εκτός από το κρασί και τη μπύρα.


Συντελεστές Ε.Φ.Κ.

(Άρθρα 79 έως 93 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001),
άρθρο 27 του ν. 3156/03 (Φ.Ε.Κ. 157/Α΄/25.06.03)
άρθρο 10 παρ. 1 έως 5 του ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/04.03.2009)

- Αιθυλική Αλκοόλη: 1884 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20ο C. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συντελεστής (942 ευρώ) για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο ή την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής εφαρμόζεται επίσης και στην περιοχή της Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται και στα λοιπά αλκοολούχα ποτά ή αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος, εισάγονται στην περιοχή αυτή από Τρίτες Χώρες ή παράγονται εκεί έτσι ώστε να καταναλωθούν στη συγκεκριμένη περιοχή.
- Μπύρα: 1,96 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μπύρας (0,98 ευρώ), έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την μπύρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
- Ενδιάμεσα προϊόντα: 78 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 5,6, και 7 του μέρους ΙΒ του Παραρτήματος VI του Κανονισμού ΕΚ του Συμβουλίου αριθμ. 1493/1999 (EEL 179/14.7.1999), για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 39 ευρώ (Οίνος Γλυκύς Φυσικός).
- Κρασί (Απλό Κρασί, Αφρώδες Κρασί): 0 ευρώ
- Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα: 0 ευρώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου