Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΣΔΟΕ ΚΑΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

Μπλεξίματα με το ΣΔΟΕ για ορισμένους!
Στις μέρες μας η φοροδιαφυγή αποτελεί μείζον ζήτημα κι η πολιτεία..."ψάχνεται" παντού! Έτσι στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν και άνθρωποι του χώρου μας.
Συνολικά 1.804 παραβάσεις διαπιστώθηκαν από το ΣΔΟΕ από ελέγχους που πραγματοποίησε από 24/09/2012 έως 28/09/2012 σε επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία, με σκοπό τη διαπίστωση, μεταξύ άλλων, της νόμιμης ή μη διακίνησης του μούστου.Ελέγχθηκαν συνολικά έξι επιχειρήσεις που διαθέτουν οινοποιεία και σε όλες διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, δηλαδή μέσο ποσοστό παραβατικότητας εκατό τοις εκατό (100%).
Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις:
• Για μη έκδοση ή μη λήψη από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων αγοράς αγροτικών προϊόντων ή τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής αντιστοίχως) για την αγορά από μέρους τους αγροτικών προϊόντων (συνολικά δέκα επτά -17- παραβάσεις).
• Για απόκρυψη ακαθάριστων εσόδων των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω της μη έκδοσης από μέρους τους των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων, δηλαδή αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και τιμολογίων πώλησης-δελτίων αποστολής (συνολικά ογδόντα μία -81- παραβάσεις).
• Για έκδοση από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις αθεώρητων στοιχείων (συνολικά χίλιες τετρακόσιες πενήντα επτά -1457- παραβάσεις) κ.λπ.

Επίσης, διαπιστώθηκε η μη υποβολή από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., καθώς και η μη απόδοση από αυτές ασφαλιστικών εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Θα δοθούν άραγε στη δημοσιότητα τα ονόματα των επιχειρήσεων αυτών ;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου